Paulownia (Kiri) – Loài cây “cứu rừng”

Paulownia là loài cây lâm nghiệp có nguồn gốc ở các nước Châu Á như: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Camphuchia….. được mệnh danh là loài cây “chiến lược” của thế kỷ 21. Chi Hông hay chi Phao đồng (bao đồng, bào đồng) (danh pháp khoa học: Paulownia) là một chi của khoảng 6–17 loài (phụ thuộc vào tác giả […]